Veri Entegrasyonu - Dia

Veri Entegrasyonu - Dia
Her paket kendi içinde modüllerin birleştirilmesi ile oluşturulmuştur. Paket içeriklerinden modül çıkartılamaz.

Her üye, en az bir pakete üye olmak zorundadır.

Modüller, tabloda ""Zorunlu Modül"" kolonunda belirtilen modülle beraber alınmalıdır.

Fiyatlar 1 kullanıcı için geçerlidir. Ek 1 kullanıcı fiyatı satın alma fiyatının %15'idir.

Fiyatlar KDV Hariç ve 60 gün vadelidir.

Yıllık bakım bedeli, satın alma fiyatlarının en az %12'sidir. Modülden modüle farklılık gösterebilir.

Eğitim, kullanıcılara DİA Yazılım veya DİA Yetkili Bayisi tarafından verilecektir. Eğitim fiyatı, 100 TL/saat'tir. İstanbul ve Ankara ofislerimiz dışındaki eğitimler için ek ücret alınmaktadır. İstanbul ve Ankara'daki müşterilerimizin kendi işyerlerindeki eğitim için 100 TL; diğer şehirlerdeki müşterilerimizin eğitimleri için 200 TL + Ulaşım + Konaklama bedeli tahsil edilecektir. Eğitim fiyatları KDV hariçtir.

DİA Standart Lisans en fazla 10 kullanıcı olabilir. 11-50 arası kullanıcı sayısı için Enterprise Lisans fiyatları geçerlidir. 50 kullanıcı üstü özel proje fiyatlandırması yapılır.

Dil modülü Türkçe'ye ek olarak alınan tek bir yabancı dil için geçerlidir. Mevcut olarak İngilizce dili opsiyonu bulunmaktadır.

E-Fatura gönderimleri için kontör alınması gerekmektedir. Her bir e-Fatura 20 kontördür. Kontör sekmesini inceleyiniz.
E-Arşiv gönderimleri için kontör alınması gerekmektedir. Her bir e-Arşiv 10 kontördür. Kontör sekmesini inceleyiniz. E-Arşiv Hizmeti 2016 yılı içinde verilmeye başlanacaktır.
E-Defter gönderimleri için kontör alınması gerekmektedir. Her 1 MB e-Defter gönderimi 20 kontördür. Kontör sekmesini inceleyiniz.

Üretim Yönetimi Modülü özel geliştirmeler sonrası ayrıca fiyatlandırılacaktır.

Veri Entegrasyonu – DİA

DİA XML Veri Aktarımları: DİA Kurumsal Yönetim Sisteminde yer alan tüm kart ve fişler DİA XML formatında dışarı ve içeri aktarılabilir. Bu sayede aynı sistem içindeki bir firmadan diğer bir firmaya stok kartları, cari hesap kartları, faturalar, siparişler gibi birçok bilgi aktarılabilir.

Excel’den Veri Aktarımı: Excel Aktarım Şablonları desteği ile Excel dosyalarında yer alan birçok bilgiyi DİA’ya aktarabilirsiniz. Örneğin, excel dosyasında yer alan stok kartları, cari kartlar, faturalar, siparişler kolon eşleme yöntemi kullanılarak DİA’ya aktarılabilir. DİA üzerindeki tüm ekranlarda yer alan tüm bilgileri, raporları excel dosyalarına çıktı olarak alabilirsiniz.


Proje Grup

Kavaklıdere Cd. No: 8/4
Ümraniye / İstanbul
info@diayazilimi.com
+90 216 412 00 00
Copyright © 2013 Proje Group